Murw

Sinds afgelopen januari moeten schuldeisers ervoor zorgen dat zij niet meer dusdanig veel terugvorderen van mensen met schulden, dat er een bepaalde ondergrens wordt overschreden. Een gezin moet in de eerste levensbehoeften kunnen blijven voorzien. Hoe ze dat precies doen weet ik niet maar dat zal in overleg met de ‘klant’ en aan de hand […]

Lees meer