Evenwicht

Bij macht en tegenmacht gaat het uiteindelijk om een redelijk evenwicht. Dat betekent niet per definitie dat die twee even krachtig moeten zijn. De minste sterke van die twee – meestal de tegenmacht – moet sterk genoeg zijn om de ander in het gareel te kunnen houden. Probleem hierbij is dat de corrigerende tegenmacht meestal […]

Meer lezen