Nageboorte

Hoekstra laat nog maar eens op een zeer wanhopige manier zien hoe overbodig het CDA zichzelf heeft gemaakt. De huidige leiders der christelijke draaikonterij komen er niet meer mee weg. Het ontbeert ze aan meesters in de leer als Lubbers en vooral Van Agt. Waar Van Agt zijn tegenstanders horendol kon maken met oneindige volzinnen, […]

Lees meer